individuální

  • Určeno pro jednotlivce
  • Pro řešení pracovních situací
  • Získání nadhledu a řešení

týmová

  • Určeno pro pracovní týmy
  • Specifikace problémů v týmu
  • Uvedení řešení do pohybu

případová

  • Určeno pro management
  • Pro řešení krizových momentů
  • Rozpoznání klíčových problémů

CO NABÍZÍ SUPERVIZE?

Supervize je obor zaměřující se na podporu a rozvoj pracovníka či pracovního týmu, který se ve své profesní roli angažuje pro druhé lidi a setkává se přitom intenzivně s jejich potížemi, problémy, emocemi.

Jako supervizor vedu k reflexi profesního konání ve vztahu k sobě, klientům, kolegům. Nabízím jiné úhly pohledu, podporu při zvládání pracovního stresu, rozšiřuji a kultivuji komunikační schopnosti.

Jak to probíhá?

Celé setkání je v duchu, kdy vás, jakož supervizor, budu oslovovat jako profesionála a přistupovat k vám lidským, člověčím přístupem.

Základní pravidlo je, že co bude vyřčeno zůstane jen mezi těmi, kteří se supervize účastní a tak to zůstane, jsme v práci vázáni mlčenlivostí.

V průběhu sezení si vyjasňujeme, co supervidovaný očekává od supervize, proces je veden tak, aby si supervidovaný pojmenoval, formuloval a nahlas řekl co nejjednodušším a nejsrozumitelnějším způsobem, co prožívá a co by potřeboval, aby se stalo.

Toto pomáhá objasnit co nejpravdivěji procesy v práci, které je potřeba si uvědomit a pojmenovat, tudíž pochopit situaci, co se odehrává při práci. A tím získat možnost nadhledu a nových možností při práci.

Skupinová supervize

Ve skupinové supervizi je třeba více sebekázně hlavně pro to, aby ten, kdo zrovna mluví, nebyl vyrušen nebo přerušen ve fázi pojmenovávání si důležitých pracovních skutečností a pravdivé uvědomování si, co se mu děje a co a jak by potřeboval, aby se dělo.

Pokud máme nastolen konkrétní případ v práci, celá supervize je vedena tak, abychom se neodkloňovali od tématu a věnovali se danému konkrétnímu případu.

„Supervizor není placen proto, že chce předávat či sdílet své zkušenosti, nýbrž proto, že se díky jeho působení má něco užitečného stát“