Pro Jednotlivce

 • Psychoterapie
 • Poradna
 • Krizová intervence

Pro páry

 • Jak si užít partnerství i se závazky
 • Jak neuvíznout v rutině
 • Jak změnit svou aktuální situaci

Pro firmy

 • Supervize
 • Pročmetoda
 • Konzultace

Jak to probíhá?

Při těchto setkáních společně s vámi nahlížíme aktuální situaci. Je dobré si domluvit první sezení a pak se rozhodneme co a jak dál.

Zpravidla se spolu začneme scházet jednou týdně u mě v pracovně. Pokud je vaše životní situace vyhrocená, je výhodné setkávat se vícekrát týdně.

Časové vymezení je 60 min., kdy si společně nahlédneme aktuální dění ve vašem životě a dopracujeme se vždy o kousek dál. To, jak dlouho budete chtít chodit, je na vás. Řekněme třeba, že tomu dáme 10 sezení a uvidíme.

Individuální poradna

 • Individuální poradna je pro jednotlivce, který se nachází v těžké, nepříjemné situaci.

 • Možná jste zmateni, nešťastní, nedaří se vám v životě něco změnit.

 • Jste naštvaní, protože se vám něco opakovaně děje a přivádí vás to do situací, které jsou pro vás nesnesitelné

 • Řešíte obtížné životní období, krizi úzkosti, strachy, bezmoc, vnitřní nepohodu, těžké nepříjemné situace

Dozvíte se o sobě vaše silné stránky. Poznáte své obranné mechanismy, které vám už nepomáhají. Síla je v tom přiznat si své slabiny. Probíhá tak osobnostní růst, sebepoznání, seberozvoj. Děje se uvolňování sebeozdravných přirozených procesů v nás. Poradna je pro každého ve všech věkových skupinách, kdo se chce podívat do sebe, vyznat se v sobě, kdo je zvědavý, odvážný a chce si porozumět. Přeje si vnímat svůj život, pocity, myšlenky a cítit, že je mu dobře. Přijmout sám sebe takového jaký jsem. Při pravidelných setkáních si klient všímá, co ho napadá, jak to prožívá, co se s ním děje a jak se chová. Má možnost to změnit, díky novému postoji k myšlenkám, tak aby v něm nevyvolávaly negativní emoce. Znamená to přijetí všeho, co se nám v životě může přihodit. Ideální je udělat si čas na setkávání se jednou za týden.

Vztah mezi terapeutem a klientem je většinou dlouhodobým vztahem vzájemné spolupráce, založený na důvěře a bezpečí. Od klienta očekávám, že bude k řešení svých potíží přistupovat aktivně, bude otevřeně sdělovat a zaznamenávat své myšlenky, emoce a zážitky. Vyplatí se, když klient bude ochoten zkoušet nové způsoby myšlení a chování i za cenu přechodného zvýšení emoční nepohody.

Používám terapeutických postupů k dosažení konkrétního cíle, na

němž se s klientem předem dohodneme.

Jsem otevřená, dle potřeby, spolupracovat s odborníky jiných profesí, například s lékařem. Klient má právo na ochranu osobních informací. Jsem vázána mlčenlivostí, vše, co bude vyřčeno zůstává v místnosti. Nemusíte na těžké období být sami, společně se mnou to zvládnete lépe a podchytíte situace tak, aby váš život měl kvalitu a dával vám smysl.

PRo páry

PARTNERSKÉ VZTAHY ŘEŠÍ: situace kterým jsme se nikde neučily jak je řešit
 • dát vztahu šanci – znovu být spolu, zkusíme to
 • ukončit vztah –  rozloučení, děkuji za vše hezké
 • už spolu nejsme – pečujeme oba o děti, každý zvlášť
 • mluvit o tabu – penězích, sexu, smrti
 • krize ve vztahu – můžeme díky ní prohloubit vztah, když řešíme neshody včas
Partnerská nedorozumění mají vliv na výsledky v práci, finanční situaci, na to jak se každý partner cítí, když je zrovna sám. Vztahy rodičů nevratně ovlivňují životy dětí.

PRo firmy

Díky studiu dvou rozdílných oborů VŠ ekonomické obor managment a také psychologie, jsem se nasměrovala na práci pro firmy.

NABÍZÍM VÁM:

SUPERVIZI, díky které se začnou dít ve firmě užitečné změny. Je možné si objednat:
 • jen pro managment, kdy nabízím nové uhly pohledu, pomáhám zvládat stres
 • pro pracovní tým, jako podporu a rozvoj a lepší komunikaci
 • v případě, kdy řešíte nelehkou situaci v organizaci.

PROČMETODU, kdy si během krátké doby osvojíte dovednost, jak snadno dělat správná rozhodnutí. Díky tomu můžete:

 • formulovat důvod existence, svou vizi, poslání či vyšší cíl vyjádřit slovy, jaká je kultura organizace
 • zjistit PROČ a JAK lidí kolem vás, může to být pro společnost velká výhoda. V současné době máme firemní kulturu zaměřenou na to, aby zaměstnanci mohli co nejvíce těžit ze svých silných stránek. Neznamená to ale, že máme své slabé stránky ignorovat. Naopak, měli bychom tvrdě pracovat na tom, abychom o svých slabých stránkách věděli a uměli k sobě najít někoho, kdo nás vhodně doplňuje.
 • uzdravit organizaci, která je vysoce dysfunkční – například v důsledku fúze, akvizice nebo jiných opatření – nevyužívá svůj plný potenciál, protože přišla o svou jasnou vizi a poslání. V takovém případě ji pomůžu postavit zpátky na nohy.

EDUKAČNÍ PŘEDNÁŠKY – lze se domluvit podle toho co potřebujete, např.:

 • syndrom vyhoření
 • práce jako poslání
 • vývojové fáze člověka a jeho vztah k práci.

KONSULTACE – pro vedoucí pracovníky, lídry:

 • jak motivovat tým, zaměstnance
 • jak s pracovníky komunikovat
 • jak nadchnout pro pracovní cíl
 • jak vést tým
 • jak se starat o tým a pracovníky
 • jak dbát na potřeby pracovníků
 • jak odměňovat a chválit
 • jak komunikovat s pracovníky nad 55let
 • jak si ujasnit firemní vizi a každodenně ji žít
 • firemní kultura, chování a uzpůsobení života ve firmě v souladu s firemní kulturou.

Ti nejlepší lídři obětují vlastní pohodlí a bezpečí pro dobro těch, kterým velí. Budují ve své firmě důvěru a podporují spolupráci. Jejich zaměstnanci pak táhnou za jeden provaz a dokážou čelit vnějším výzvám. Firmy jsou stabilní a dlouhodobě úspěšné. Tento princip používá lidstvo od dob lovců a sběračů.

„Život je prostor pro duši.

Život je prostor mezi hlubokým dnem a euforií,

a naše duše se přišla naučit zůstat uprostřed, tam někde mezi tím.

V rovnováze a v klidu.

Život je prostor pro křehkou duši.

A je jenom na nás, jak tento prostor vyplníme…“