Pro Jednotlivce

  • Seberozvojový workshop
  • Zodpovězení otázky práce a poslání
  • Osvojení jednoduchého způsobu rozhodování

Pro firmy

  • Nalezení symbolu pro Váš tým
  • Jak těžit ze svých silných stránek
  • Identifikace toho, kdo jsme a čemu věříme

CO NABÍZÍ pročmetoda?

Jde o propracovanou a ověřenou metodu práce, kterou vyvinul a uvedl do praxe Simon Sinek – marketingový konzultant, motivační řečník a autor několika knížek.

Základní myšlenka je jednoduchá: Každý dokáže snadno pojmenovat, co v životě dělá. Ať už jde o popis toho, čím se živíme a nebo popis toho, kdo jsme. Je dobré se ale také zamyslet nad tím, PROČ děláme to, čemu věnujeme většinu svého času.

Jak to probíhá?

Tato PROČ skrytá mezi řádky každodenních dějů a procesů jsou motivy, energie a pohnutky, které si často vůbec neuvědomujeme. Jakmile si definujete své vlastní, osobní a jedinečné PROČ, otevírají se před vámi netušené možnosti. Díky definování vlastních PROČ naleznete klíč k tomu, jak opustit zaběhlé zvyky, které vám nesedí a začít se soustředit na to, co děláte rádi, co vás skutečně naplňuje a co vás může dovést k větší spokojenosti a úspěchu.

Společně budeme analyzovat, jaké procesy se ve vašem životě odehrály, co vyplývá z levé hemisféry intuice, citu a podvědomí, co vypoví vaše racionálno a dopracujeme se k jediné větě, díky které si uvědomíte své PROČ a jejíž obsah bude smysluplný.

PROČ DĚLÁTE TO, CO DĚLÁTE?

Víte co v životě dělá, uměli byste říci, PROČ to děláte? Pomocí jednoduché metody společně přijdeme na jednu unikátní větu, která je podstatou celého vašeho bytí.

Díky definici svého osobního PROČ získáte klíč k tomu, jak opustit zaběhlé zvyky a začít se soustředit na to, co děláte rádi. Jde o jednu větu, která bude mít trvalý a pozitivní vliv na váš život. Tato metoda vám osvětlí, co vás dovede k větší životní spokojenosti nebo k pracovnímu úspěchu.