KDY A PRO KOHO?

MEDIACE PŘINÁŠÍ ŘEŠENÍ RŮZNÝCH SITUACÍ  – konflikty, emoce, pocity, spory, pře, hádky, nedorozumění, rozchody, péče o děti, spory o dědictví, apod. zdánlivě bezvýchodné situace.
 • obchodní partnery, pracovní kolegy či kolektiv
 • pro páry manželské nebo registrované partnery nebo pro páry které nejsou úředně sloučeny
 • rodinné členy, úzké či širší rodina
 • přátelé
 • sousedy
 • pro každého kdo chce mít v životě kvalitní vztahy

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA MEDIACE

  • Pracuji pro všechny strany které se mediace účastní kdy zachovávám svou neutralitu tedy nezaujatost a nestrannost pro vyváženost celého procesu. 
  • Strany které přicházejí neznám s tématem mě seznámíte až na první schůzce.
  • Jsem zodpovědná za proces mediace a účastníci na sebe berou zodpovědnost za výsledek mediace ke kterému vás dovedu na základě mediačních technik intuice a zkušeností.
  • Důvěrnost a mlčenlivost ke které se na prvním setkání mediace všichni písemně zavážeme.
  • Jedná se jen za přítomnosti všech stran a mediátora.
  • Může vzniknout od zúčastněných návrh kdy já jako mediátor věnuji stejný časový úsek jednání s každou ze stran odděleně. Principy a pravidla mediace jsou zachovány.
  • Cena je rozdělena rovným dílem mezi zúčastněné strany.
  • Přináším řešení přijatelná pro všechny strany.
PRVNÍ SETKÁNÍ S MEDIÁTOREM TRVÁ PŘIBLIŽNĚ TŘI HODINY
 
 • Zavolejte nebo napište a sdělte mi prosím kontakt na všechny strany které se budou mediace účastnit.
 • Následovně vám bude nabídnut termín konzultace/mediace. 
 • Na úvodním setkání s vámi proberu nejen celkově vaši situaci, vysvětlím všem stranám dobrovolnost vstupu do  procesu mediace, který lze kdykoli na nějaký čas přerušit nebo ukončit kýmkoliv ze zúčastněných. 
 • Od začátku do konce respektuji postoje a návrhy stran a neprosazuji svoje vlastní. 
 • Nebudu finančně, psychicky nebo vztahově propojena se žádnou stranou. Rovnoměrně budu zapojovat strany do procesu řešení. 
 

PRŮBĚH MEDIACE

 • vykrystalizuje nám téma či předmět jednání 
 • hledáme smysluplné řešení pro všechny strany
 • délka a četnost tříhodinových sezení se odvíjí od složitosti a komplikovanosti vaší situace
 • dvě až tři setkání běžně stačí
 • nalezené řešení je zpracováno mnou vtěleno do mediační dohody, kterou odsouhlasí a podepíšou všechny strany

CÍL MEDIACE

 • dopřání času pro procesy emocí a pocitů
 • vytváření vůle dohodnout se
 • aby došlo ke smíru
 • úspěšná dohoda